Sergi Alejos – La nova ordenança reguladora de la taxa de residus

Al mes de desembre, una vegada més, representant a Xilxes en el Consorci de Residus he pogut votar l’ordenança reguladora de la taxa per al 2018 i el pressupost d’aquest Consorci per a eixe mateix període.

És, sense cap mena de dubte, el document més treballat, transparent, participat i equitatiu des que es va conformar aquest Consorci que gestiona els residus de 54 pobles, entre ells els de Xilxes.

La taxa, que han de pagar les més de 140.000 llars que formen part d’aquest Consorci, ha esetat congelada.

Els nous trams pels quals es regula la taxa dels xicotets comerços han fet que la quota de molts baixe, mentre que s’ha incrementat la corresponent als grans productors de residus i les grans superfícies comercials. Això és diu proporcionalitat.

No ha sigut un treball fàcil, per això mateixa cal felicitar-se per l’èxit. S’han arreplegat totes i cadascuna de les propostes rebudes per l’Associació de Comerciants de Xilxes. s’han acceptat de manera parcial les al·legacions dutes a terme per la Federació d’Empresaris FECAP, també de manera parcial les fetes pel Partit Popular de la Diputació de Castelló, i únicament s’han desestimat aquelles que ja de partida incomplien el principi d’estabilitat pressupostària (que amb els ingressos es puga fer front a les despeses).

El Partit Popular, a través del seu representant, Mario Garcia, va explicar que el vot en contra de la Diputació aniria per no cobrir totes les seues demandes, quedant -segons ells- alguns aspectes puntuals de municipis de l’interior per resoldre. Això sí, va afirmar que tot allò que afecta a municipis com Xilxes cobria les seues expectatives.

Els residus que generem totes i tots, fins fa poc, l’únic que sabíem d’ells, era que els deixàvem per la nit en el carrer i al matí següent, com per art de màgia, havien desaparegut. Totes i tots sabem que això no és cert; que el seu tractament té un cost i és responsabilitat de tots assumir aquest cost de forma proporcional. Quant més ens impliquem els veïns i veïnes en la recollida selectiva, els costos que suposa el tractament dels nostres residus, serà més òptim.

——————————

Este mes de diciembre, una vez más, representando a Xilxes en el Consorcio de Residuos he podido votar la ordenanza reguladora de la tasa para el 2018 y el presupuesto de este Consorcio para ese mismo periodo.

Es, sin lugar a dudas, el documento más trabajado, transparente, participado y equitativo desde que se conformó este Consorcio que gestiona los residuos de 54 pueblos, entre ellos los de Xilxes.

La tasa, que deben pagar las más de 140.000 hogares que forman parte de este Consorcio, se ha congelada.

Los nuevos tramos por los que se regula la tasa de los pequeños comercios han hecho que la cuota de muchos baje, mientras que se ha incrementado la correspondiente a los grandes productores de residuos y las grandes superficies comerciales. Esto es dice proporcionalidad.

No ha sido un trabajo fácil, por eso mismo hay que felicitarse por el éxito. Se han recogido todas y cada una de las propuestas recibidas por la Asociación de Comerciantes de Xilxes. se han aceptado de manera parcial las alegaciones realizadas por la Federación de Empresarios FECAP, también de manera parcial las hechas por el Partido Popular de la Diputación de Castellón, y únicamente se han desestimado las que ya de partida incumplían el principio de estabilidad presupuestaria (que con los ingresos se pueda hacer frente a los gastos).

El Partido Popular, a través de su representante, Mario García, explicó que el voto en contra de la Diputación iría por no cubrir todas sus demandas, quedando según ellos algunos aspectos puntuales de municipios del interior por resolver. Eso sí, afirmó que todo lo que afecta a municipios como Xilxes cubría sus expectativas. 

Los residuos que generamos todas y todos, hasta hace poco, lo único que sabíamos de ellos, era que los dejábamos de noche en la calle y por la mañana siguiente, como por arte de magia, habían desaparecido. Todas y todos sabemos que esto no es cierto; que su tratamiento tiene un coste y es responsabilidad de todos asumir este coste de forma proporcional.

Cuanto más nos impliquemos los vecinos y vecinas en la recogida selectiva, los costes que supone el tratamiento de nuestros residuos será menor.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *