Compromís per Xilxes proposa adequar la carretera de la Mar per vianants i bicicletes.  

 

El coportaveu de Compromís per Xilxes, Sergi Alejos, ha explicat avui que la coalició es compromet a lluitar per aconseguir que l’anomenada carretera de la Mar, que uneix el nucli urbà de Xilxes amb la seua platja, puga adaptar-se per facilitar el trànsit de bicicletes i també de vianants“ estem parlant d’una actuació senzilla, són menys de tres quilòmetres el que separen els dos nuclis de població, i sols cobrint per exemple la sèquia dels costats, suposaria ja una ampliació que permetria un carril bici i el pas de vianants; i amb aquesta actuació, es milloraria la qualitat de vida de la població; el poder caminar i desplaçar-se amb tranquil·litat del poble a la platja sense emprar el vehicle motoritzat.

Alejos ha explicat que el nucli de la mar ha crescut i molt en els darrers anys (els d’auge urbanístic) sent ocupat per milers de persones a èpoques estivals. Al mateix temps, cada vegada està sent més ocupat per a famílies com a primera residència. En canvi, tot i aquests augments de veïns i veïnes a la mar, que també es gasta moltíssim pels xilxeros i xilxeres com a segona residència, mai ha vingut d’una mínima planificació per tal de comunicar dos nuclis urbans, facilitant el desplaçament d’un a l’altre per mitjos que no siguen vehicle privat. Segons el coportaveu de Compromís, “De fet, transport públic (autobusos) només hi ha en temporada d’estiu, deixant la resta de l’any com a única manera de connexió entre els dos nuclis el transport privat (cotxes i motos)”.

El coportaveu de Compromís ha exposat que fins a la data (històricament) anar a peu o en bici, s’ha fet per camins d’horta, que tot i ser una manera lúdica de passejar i conèixer el terme, no deixa de ser una obligació de les administracions públiques afavorir unes xarxes de comunicació i infraestructures adients, ja que estem parlant de distàncies relativament reduïdes i amb una orografia plana que facilitat aquests desplaçaments “ Amb aquesta proposta, quedarien units els dos nuclis del poble, al incorporar a la carretera de la mar actual (que va en línia recta des d’un nucli a l’altre) una vial per a vianants i bicicletes.

Amb una ampliació o adequació, es permetria uns desplaçaments més segurs, també augmentaria l’oferta turística del municipi, ja que a més dels serveis i les platges amb les que conta la mar, es contribuiria a apropar els comerços locals, així com a posar en valor la resta d’elements amb els que puga contar Xilxes per a oferir als visitants.

Alejos ha anunciat que es demanarà a la Diputació de Castelló assumir aquest actuació o buscar fons de finançament amb altres administracions com les autonòmiques “es tracta d’una inversió raonable, que repercuteix en el benestar de tota la comarca, ja que aquesta via d’esplai la podran gaudir tots i totes”

Compromís per Xilxes propone adecuar la carretera de la Mar para peatones y bicicletas.

El coportavoz de Compromís per Xilxes, Sergi Alejos, ha explicado hoy que la coalición se compromete a luchar para conseguir que  la denominada carretera de la Mar, que une el casco urbano de Xilxes con su playa, pueda adaptarse para facilitar el tráfico de bicicletas y también de peatones“ estamos hablando de una actuación sencilla, son menos de tres kilómetros el que separan los dos núcleos de población, y sólo cubriendo por ejemplo la acequia de los lados, supondría ya una ampliación que permitiría un carril bici y el paso de peatones; y con esta actuación, se mejoraría la calidad de vida de la población; el poder andar y desplazarse con tranquilidad del pueblo a la playa sin emplear el vehículo motorizado.

Alejos ha explicado que el núcleo de la mar ha crecido y mucho en los últimos años (los de auge urbanístico) siendo ocupado por miles de personas a épocas estivales. Al mismo tiempo, cada vez está siendo más ocupado para familias como primera residencia. En cambio, todo y estos aumentos de vecinos y vecinas a la mar, que también se gasta muchísimo por los xilxeros y xilxeras como segunda residencia, nunca ha venido de una mínima planificación para comunicar dos cascos urbanos, facilitando el desplazamiento de uno al otro por medios que no sean vehículo privado. Según el coportavoz de Compromís, “De hecho, transporte público (autobuses) sólo hay en temporada de verano, dejando el resto del año como única manera de conexión entre los dos núcleos el transporte privado (coches y motos)”.

El coportavoz de Compromís ha expuesto que hasta la fecha (históricamente) ir a pie o en bici, se ha hecho por caminos de huerta, que a pesar de ser una manera lúdica de pasear y conocer el término, no deja de ser una obligación de las administraciones públicas favorecer unas redes de comunicación e infraestructuras adecuadas, puesto que estamos hablando de distancias relativamente reducidas y con una orografía plana que facilitado estos desplazamientos “ Con esta propuesta, quedarían unidos los dos núcleos del pueblo, al incorporar a la carretera de la mar actual (que va en línea recta desde un núcleo al otro) una vial para peatones y bicicletas.

Con una ampliación o adecuación, se permitiría unos desplazamientos más seguros, también aumentaría la oferta turística del municipio, puesto que además de los servicios y las playas con las que cuenta la mar, se contribuiría a acercar los comercios locales, así como a poner en valor el resto de elementos con los que pueda contar Xilxes para ofrecer a los visitantes.

Alejos ha anunciado que se pedirá a la Diputación de Castelló asumir esta actuación o buscar fondo de financiación con otras administraciones como las autonómicas “se trata de una inversión razonable, que repercute en el bienestar de toda la comarca, puesto que esta vía de esparcimiento la podrán disfrutar todos y todas”

Arxivat en: Comarcal, Cultura i Educació, Economia i Ocupació, General, Moviments Socials, Nacional, Propostes, Sanitat i Benestar Social, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *