Compromís per Xilxes reivindica un servei ambulatori de qualitat per a tot el municipi

Actualment el servei mèdic amb el que compta el municipi de Xilxes és insuficient.

El coportaveu de Compromís per Xilxes, Sergi Alejos ha reivindicat avui la necessitat de dotar d’un servei d’atenció mèdica ajustat a les necessitats de tot el municipi. Segons Alejos “El servei mèdic amb el que compta la localitat, no acaba de donar el servei necessari que es mereix la ciutadania. El nucli urbà de la platja, en el qual s’han fet centenars de cases quan la bombolla immobiliària, no compta amb els serveis mèdics necessaris per a poder cobrir les necessitats dels veïns que viuen tot l’any a la mar”.

 

Segons ha explicat Alejos quan arriba l’estiu aquestos serveis mèdics sí que augmenten de manera significativa per abastir l’increment de població per turistes i segones residències. «És un greuge comparatiu per a les persones que sí viuen de manera continuada, dificultant l’accés als diferents serveis públics, com en aquest cas és el sanitari»

 

Actualment el servei mèdic existent és inferior a dues hores diàries, i fora d’aquest horari, si no es tracta d’una urgència, no pots ser atès pel centre mèdic del nucli urbà de Xilxes poble.

La gran professionalitat que denoten dia rere dia els metges i metgesses que formen part d’aquests ambulatoris, queda desprestigiada per la manca d’una organització i coordinació al servei de les persones.

 

Des de Compromís per Xilxes es  considera que totes les persones han de  rebre el millor i mateix servei, per la qual cosa es comprometen a reivindicar davant la Conselleria una major organització dels recursos per tal de cobrir totes les necessitats de la població, tant en èpoques estivals com durant la resta de l’any.

 

Alejos ha anunciat que es farà extensible aquesta reivindicació a la resta de serveis com és el cas de pediatria, garantint uns horaris que facen que aquests serveis siguen realment útils a les diferents necessitats de la població.

 

 

Compromís per Xilxes reivindica un servicio ambulatorio de calidad para todo el municipio.

Actualmente el servicio médico con el que cuenta el municipio de es insuficiente.

El coportavoz de Compromís por Xilxes, Sergi Alejos ha reivindicado hoy la necesidad de dotar de un servicio de atención médica ajustado a las necesidades de todo el municipio. Según Alejos “El servicio médico con el que cuenta la localidad, no acaba de dar el servicio necesario que se merece la ciudadanía. El casco urbano de la playa, en el cual se han hecho centenares de casas cuando la burbuja inmobiliaria, no cuenta con los servicios médicos necesarios para poder cubrir las necesidades de los vecinos que viven todo el año en la mar”.

Según ha explicado Alejos cuando llega el verano estos servicios médicos sí que aumentan de manera significativa para alcanzar el incremento de población por turistas y segundas residencias. «Es un agravio comparativo para las personas que sí viven de manera continuada, dificultando el acceso a los diferentes servicios públicos, como en este caso es el sanitario»

Actualmente el servicio médico existente es inferior a dos horas diarias, y fuera de este horario, si no se trata de una urgencia, no puedes ser atendido por el centro médico del casco urbano de Xilxes pueblo.
La gran profesionalidad que denotan día detrás día los médicos y médicas que forman parte de estos ambulatorios, queda desprestigiada por la carencia de una organización y coordinación al servicio de las personas.

Desde Compromís por Xilxes se considera que todas las personas tienen que recibir el mejor y mismo servicio, por lo cual se comprometen a reivindicar ante la Consellería una mayor organización de los recursos para cubrir todas las necesidades de la población, tanto en épocas estivales como durante el resto del año.

Alejos ha anunciado que se hará extensible esta reivindicación al resto de servicios como es el caso de pediatría, garantizando unos horarios que hagan que estos servicios sean realmente útiles a las diferentes necesidades de la población.

Arxivat en: Comarcal, General, Moviments Socials, Nacional, Propostes, Temes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *