Alejos proposa millorar la participació ciutadana en Xilxes

El coportaveu de Compromís per Xilxes, Sergi Alejos, ha esbossat avui alguna de les propostes per tal de millorar la participació ciutadana al municipi i per tal d’engrescar al veïnat a participar activament en la decisió de les polítiques municipals.

Segons Alejos, “ l’actual reglament de participació, amb la figura del Consell de Participació Ciutadana, és un pas important, però pensem que és poc ambiciós i caldria obrir encara més l’ajuntament al municipi. Un Consell on sols tenen veu les associacions constituïdes i els representants polítics, i sols es reuneix ordinàriament cada mig any, pot fer moltes coses, però pensem que es pot avançar molt més, i per això, pensem que cal complementarietat en aquesta oferta; obrir el Consell a tota la població, estiga o no en associacions, i donar-li més competències i activitat”

A més, per al portaveu de Compromís “Volem una participació real i directa de qualsevol veí, que no haja de passar per cap filtre de cap òrgan controlat políticament, ni estar a expenses de la voluntat o no de l’alcalde en atendre’l, sinó que es reglamente que després de cada plenari ordinari, hi haja sempre un punt en el qual qualsevol veí o veïna puga exposar, preguntar, proposar qualsevol assumpte relacionat amb el municipi. Igualment, pensem que cal habilitar en la web municipal més mecanismes de participació i transparència, ja siga una bústia de suggeriments, o penjant en vídeo la gravació íntegra dels plenaris de l’ajuntament”.

Alejos ha defensat altres propostes com ara establir uns pressupostos realment participatius, on el veïnat puga decidir el gros del capítol d’inversions reals de l’ajuntament, i on es puga marcar prioritats de cara a actuacions del govern municipal, més enllà de la voluntat dels membres de la corporació. Igualment, es proposa la celebració de consultes a la ciutadania en aquells assumptes polèmics o que creen confrontació al poble, i assemblees obertes on els càrrecs públics donen compte periòdicament de la situació de l’ajuntament per dins i repleguen les inquietuds de tot el veïnat. “ Volem que la gent veja que és normal participar i codecidir en el dia a dia de l’ajuntament, que sàpiguen que siguen del partit que mana o no, sempre seran escoltats, i que tindran a la seua mà tots els mecanismes possibles per estar directament connectat en la gent que governa el poble”.

——-
El coportavoz de Compromís por Xilxes, Sergi Alejos, ha esbozado hoy alguna de las propuestas para mejorar la participación ciudadana en el  municipio y para animar a los vecinos a participar activamente en la decisión de las políticas municipales.

Según Alejos, “ el actual reglamento de participación, con la figura del Consejo de Participación Ciudadana, es un paso importante, pero pensamos que es poco ambicioso y habría que abrir todavía más el ayuntamiento al municipio. Un Consejo donde sólo tienen voz las asociaciones constituidas y los representantes políticos, y sólo se reúne ordinariamente cada medio año, puede hacer muchas cosas, pero pensamos que se puede avanzar mucho más, y por eso, consideramos que hace falta complementariedad en esta oferta; abrir el Consejo a toda la población, esté o no en asociaciones, y darle más competencias y actividad”.

Además, para el portavoz de Compromís “Queremos una participación real y directa de cualquier vecino, que no tenga que pasar por ningún filtro de ningún órgano controlado políticamente, ni estar a expensas de la voluntad o no del alcalde en atenderlo, sino que se reglamente que después de cada pleno ordinario, haya siempre un punto en el cual cualquier vecino o vecina pueda exponer, preguntar, proponer cualquier asunto relacionado con el municipio. Igualmente, pensamos que hay que habilitar en la web municipal más mecanismos de participación y transparencia, ya sea un buzón de sugerencias, o colgando en vídeo la grabación íntegra de los plenos del ayuntamiento”.

Alejos ha defendido otras propuestas como por ejemplo establecer unos presupuestos realmente participativos, donde los vecinos puedan decidir el grueso del capítulo de inversiones reales del ayuntamiento, y donde se puedan marcar prioridades de cara a actuaciones del gobierno municipal, más allá de la voluntad de los miembros de la corporación. Igualmente, se propone la celebración de consultas a la ciudadanía en aquellos asuntos polémicos o que crean confrontación en el pueblo, y asambleas abiertas donde los cargos públicos den cuenta periódicamente de la situación del ayuntamiento por dentro y recojan las inquietudes de todos los vecionos y vecinas. “ Queremos que la gente vea que es normal participar y codecidir en el día a día del ayuntamiento, que sepan que sean del partido que manda o no, siempre serán escuchados, y que tendrán en su mano todos los mecanismos posibles para estar directamente conectado en la gente que gobierna el pueblo”.

Arxivat en: Economia i Ocupació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *